New RETN PoP in Sankt-Peterburg on DC Miran

RETN has launched a new PoP in Sankt-Peterburg, Russia. Address of the PoP: Pirogovskaya naberezhnaya, 17, Sankt-Peterburg, Russia, 197101.

Miran_on_map